Українська асоціація кастинг-індустрії
Projection equipment: slide projectors, presentations, overhead projectors, and computer projectors.
Об'єднання кастинг-директорів аудіовізуальної індустрії України, для розвитку спільних інтересів, становлення професіоналізму в галузі, підвищення статусу професії, забезпечення вільного обміну інформацією, ідеями та стандартизації робочої практики.
Мета Асоціації – формування сприятливого середовища для розвитку працівників кастинг-індустрії аудіовізуального сектору України, представлення працівників української кастинг-індустрії на міжнародній арені, розвиток кіноіндустрії та реалізація культурно-освітніх програм й проектів.

Налагодження міжсекторного та міжнародного партнерства, задоволення та захист законних соціальних, творчих, національно-культурних та інших інтересів своїх членів, а також сприяння у вирішенні актуальних професійних потреб кастинг-індустрії в цілому.
Завдання асоціації:
 • 1
  Сприяти промоції та утвердженню в Україні високих стандартів роботи працівників кастинг-індустрії. Сприяти посиленню комунікації в галузі та підвищенню статусності професії кастинг-директора.
 • 2
  Стандартизовувати принципи роботи представників кастинг-індустрії аудіовізуального сектору, з професійних, морально-етичних та культурних точок зору.
 • 3
  Надавати експертні та консультаційні послуги щодо критеріїв та методів підбору представників кастинг-департаментів та акторів для аудіовізуальних проектів.
 • 4
  Організовувати та проводити культурно-освітні програми й проекти для працівників галузі. Реалізовувати спільні програми і проекти з міжнародними та національними партнерськими організаціями.
 • 5
  Співпрацювати з державними структурами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності у питаннях, пов'язаних з підтримкою Асоціації, організацією культурних, освітніх заходів та реалізацією стратегії розвитку кастинг-індустрії.
 • 6
  Створювати механізми обміну досвідом, делегувати членів Асоціації для участі у культурно-освітніх заходах, навчальних програмах, програмах підвищення кваліфікації, стажуваннях, форумах, самітах чи інших заходах, в тому числі загальнонаціональних та міжнародних.
Контакти
+38093-699-83-83
info@uacd.com.ua
Kyiv, Ukraine